Klassiki

R 2053

40-44

Klassiki

R C1907

30-39

Gündelik

R 2040

40-44

Klassiki

R 1929

40-44


Her ädimiň rahatlygy

«Röwşen» ýokary hilli, örän rahat we nepis biçüwli aýakgaplary öndürýär.

“Röwşen” Türkmenistanyň çäginde örän giň assortimentli aýakgaplary we gaýyş önümlerini çykarýan öndüriji bolup durýar.

2003-nji ýylda Mary şäherinde açylan “Röwşen” hususy kärhanasy ýurdumyzyň çäginde 30-dan köp dükanlaryny açdy.

“Röwşen” aýakgap brendiniň kämilleşmeginiň we assortimentiniň giňemeginiň esasy döwrebap tehnologiýalaryň we çig mallaryň kreatiw dizaýn hem inženerçilik çözgütleriniň ulanylyşy bolup durýar.

biz bilen habarlaşyň

Türkmenistan,Aşgabat ş., Bitarap Turkmenistan şaýoly, 91/1 jaýy(Gadamly dükany)

Türkmenistan, Mary ş., Bagtyýaryk köç., 35-nji A jaýy

official
brand of: